Pravila nagradnog natječaja “YOUniversity – Flex Box”

Svrha ovih pravila je propisati uvjete Nagradnog natječaja „YOUniversity – Flex Box“ i osigurati jednake mogućnosti za osvajanje nagrade svim sudionicima, nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 11.10.2022.

Prije započinjanja postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“).

Organizator zadržava pravo promijeniti Pravila nagradnog natječaja, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni na službenoj stranici www.youniversity.club

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Natječaja pod nazivom „YOUniversity – Flex Box“  je Samsung Electronics Austria GmbH, Praterstrasse 31, 1020 Beč, Republika Austrija, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy Z Flip4 5G pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Natječaj započinje 11. listopada 2022. godine i traje do 31. listopada 2022. godine na web stranici https://hr.youniversity.club/.

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranicama https://hr.youniversity.club/ i Samsung Hrvatska www.samsung.com/hr/

Objava 600 dobitnika od svih natjecatelja koji su sudjelovali i prijavili se putem web stranice https://hr.youniversity.club/ bit će u roku 24h nakon prijave zadnjeg najbržeg sudionika tj. 600-tog dobitnika na web stranici YOUniversity  https://hr.youniversity.club/ putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će svakog dana biti kontaktirani telefonski od strane Administratora natječaja radi slanja nagrada.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Hrvatske te redovni ili izvanredni studenti na javnim ili privatnim Sveučilištima ili Učilištima u Republici Hrvatskoj. Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Sudionici Natječaja natjecat će se u brzini popunjavanja registracijske forme na javno dostupnoj web stranici https://hr.youniversity.club/ pri čemu 600 najbržih osvaja nagradu YOUniversity kutiju. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici se trebaju prijaviti na web stranici https://hr.youniversity.club/ te upisati ime, prezime, adresu, grad, e-mail adresu, broj mobilnog telefona, naziv Sveučilišta ili Učilišta koje pohađaju te godinu fakulteta.

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako prema uvjetima iz ovih Pravila postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i inicijal prezimena mogu javno objaviti te koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

Članak 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi komisija koju čine predstavnici Organizatora i Administratora uvidom u datum, vrijeme (sat, minute i sekunde) registracije sudionika.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sljedeće sudionike:

  • Sudionike koji prekrše ova Pravila
  • Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši hrvatske propise i propise Europske unije koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti  odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Sudjelovanje u Natječaju je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

•           ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od dva dana;

•           ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;

•           nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;

•           nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem dobitniku koji po rang listi prijava sukladno ovim Pravilima ima pravo osvajanja nagrade prema kriterijima navedenim u ovim Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, ni u cijelosti, niti djelomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili pogreške učinjene na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati i proglašenje, odnosno pogoršanje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljeni jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity web stranici imenom i inicijalom prezimena natjecatelja. Potom će dobitnici biti obaviješteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi podijelili svoje osobne podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u uredu Administratora.

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

1. – 600. nagrada – YOUnivesity #FlexBox kutija

YOUnivesity #FlexBox kutija je posebno studentsko izdanje kutije povodom promocije Galaxy Z Flip4 5G pametnog telefona. YOUnivesity #FlexBox kutija sadrži:

  • 1 x termo boca
  • 1 x čokoladne mrvice za kakao
  • 1 x med za čaj
  • 1 x POP UP kokice s okusom čvaraka
  • 1 x blagi ajvar Bakina tajna 300g
  • 1 x zimska pletena kapa
  • 1 x voucher za kupovinu pametnog telefona Galaxy Z Flip4 5G

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili osobnim preuzimanjem u uredu Administratora – tvrtka MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, radnim danom od 09:00 – 17:00 sati.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator pisanim putem u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresi na području Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku do 7 radnih dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz o dostavi nagrade.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se po prihvatu nagrade ona ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu. Organizator sudionicima Natječaja neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim onih navedenih u ovim Pravilima.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

•           da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, grad, naziv Sveučilišta ili Učilišta, mail adresa i broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, adresa, grad, naziv Sveučilišta ili Učilišta, mail adresu i broj mobilnog telefona, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.

•           Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući vremensko razdoblje obrade i čuvanja osobnih podataka u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

•           da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679,zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim hrvatskim propisima i da isti ( ime i inicijali prezimena) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakve naknade, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska. Pisanim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika, na spor se primjenjuje hrvatsko pravo, a nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 11. listopada 2022.

Samsung Electronics Austria GmbH

Organizator