„YOUniversity – Brzina je vještina“

Svrha ovih pravila je propisati uvjete Nagradnog natječaja „YOUniversity-Brzina je vještina“ i osigurati jednake mogućnosti za osvajanje nagrade svim sudionicima, nakon ispunjavanja uvjeta navedenih u ovim pravilima.

Dan objave i stupanja na snagu: 14.01.2022.

Prije započinjanja postupka prijave za sudjelovanje u predmetnom nagradnom natječaju (u nastavku „Natječaj“), molimo pročitajte ova Pravila nagradnog natječaja (u nastavku „Pravila“):

Članak 1. Organizator i Administrator

Organizator Natječaja pod nazivom „YOUniversity – Brzina je vještina“ je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator Natječaja je tvrtka MPG d.o.o. (sjedište: Nova Ves 17, 10000 Zagreb, OIB:35677542029), dalje u tekstu “Administrator“.

Natječaj se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy S21 FE 5G pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

Članak 2. Trajanje i lokacija

Natječaj započinje 14. siječnja 2022. godine i traje do 23. siječnja 2022. godine na web stranici www.hr.youniversity.club.

Pravila Natječaja bit će objavljena na web stranicama www.hr.youniversity.club i Samsung Hrvatska www.samsung.com/hr/

Objava 300 dobitnika od svih natjecatelja koji su sudjelovali i prijavili se putem web stranice www.hr.youniversity.club biti će u roku 24h nakon prijave zadnjeg najbržeg sudionika tj. 300-tog dobitnika na web stranici YOUniversity Club www.hr.youniversity.club putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će svakog dana biti kontaktirani telefonski od strane Administratora natječaja radi slanja nagrada.

Sudjelovanjem u Natječaju sudionici prihvaćaju ova Pravila.

Članak 3. Pravo sudjelovanja

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Hrvatske te redovni ili izvanredni studenti na javnim ili privatnim Sveučilištima ili Učilištima u Republici Hrvatskoj. Svaki sudionik u Natječaju može sudjelovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom Natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora nagradnog natječaja Samsung Electronics Austria GmbH Podružnice Zagreb, Administratora MPG d.o.o. kao ni članovi njihove uže obitelji, te partneri i podugovaratelji partnera koji su u svezi s ovim Natječajem.

Članak 4. Način sudjelovanja

Sudionici Natječaja natjecat će se u brzini popunjavanja registracijske forme na javno dostupnoj web stranici www.hr.youniversity.club pri čemu 300 najbržih osvaja nagradu YOUniversity kutiju. Za sudjelovanje u nagradnom natječaju sudionici se trebaju prijaviti na web stranici www.hr.youniversity.club te upisati ime, prezime, adresu, grad, e-mail adresu, broj mobilnog telefona i naziv Sveučilišta ili Učilišta koje pohađaju.

Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju ova Pravila te su suglasni da se, ako prema uvjetima iz ovih Pravila postanu dobitnici nagrade, njihovo ime i inicijalni prezimena mogu javno objaviti te koristiti od strane Organizatora i Administratora.

U konkurenciju za osvajanje nagrade ulaze sve prijavljene osobe koje su zadovoljile uvjete ovih Pravila.

Članak 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi komisija koju čine predstavnici Organizatora i Administratora uvidom u datum, vrijeme (sat, minute i sekunde) registracije sudionika.

Članak 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sljedeće sudionike:

 • Sudionike koji prekrše ova Pravila
 • Sudionike koji nisu ispunili sve korake kvalifikacija za Natječaj.

Organizator također ima pravo bez obrazloženja ukloniti sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i vrijeđanje na rasnoj, vjerskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi po vlastitoj prosudbi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Sudionika krši prava, patente ili zaštićene žigove trećih osoba Organizator ima pravo takve sadržaje ukloniti bez obrazloženja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo koje posljedice koje su nastale kao rezultat zloupotrebe sadržaja od strane sudionika i zloupotrebe sustava pri funkcioniranju natjecanja na štetu sudionika ili treće osobe.

Organizator i izabrani Administrator nagradnog natječaja su ovlašteni na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši hrvatske propise i propise Europske unije koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora. Sudionici nagradnog natječaja, prihvaćanjem pravila sudjelovanja, se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška ili štete koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka/kriterija koji su propisani ovim pravilima.

Organizator u svakom trenutku zadržava pravo provjere, prema vlastitom nahođenju, ispunjava li neki sudionik uvjete sudjelovanja (uključujući njegovu dob, prebivalište i status studenta).

Sudjelovanje u Natječaju je osobno. Identiteti stvoreni isključivo radi izmjene, krivotvorenja ili manipuliranja parametrima relevantnima za nagradni natječaj, kao i nepošteno sudjelovanje u bilo kojemu drugom obliku, zabranjeno je i neće se prihvatiti.

U slučaju da dobitnik:

 • ne odgovori na obavijest o osvajanju nagrade u roku od dva dana;
 • ne ispunjava ovdje navedene uvjete i odredbe;
 • nije naveo točan, valjan i potpun kontakt broj mobitela i/ili ostale podatke;
 • nije u stanju primiti nagradu kako je ovdje navedeno iz nekog razloga,

dobitnik gubi pravo na nagradu te će u slučaju iznad navedenih razloga, nagrada biti dodijeljena sljedećem dobitniku koji po rang listi prijava sukladno ovim Pravilima ima pravo osvajanja nagrade prema kriterijima navedenim u ovim Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ni zamjenjiva i ne može se zamijeniti za gotovinu ili neki drugi oblik kompenzacije, ni cijelosti, niti djelomično.

Organizator i Administrator ne prihvaćaju odgovornost za zakašnjele, nepotpune, neispravno predane, neispravne ili neispravno upućene prijave, zahtjeve ili korespondenciju zbog pogreške, propusta, izmjene, neovlaštenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, pogreške u komunikaciji ili pogreške učinjene na neki drugi način. Isto vrijedi za podatke o adresi koje navede sudionik, koji su netočni, neispravni ili na neki drugi način pogrešni.

Kako bi se izbjegla sumnja, sudionik je odgovoran za pravovremeni odaziv na poziv Organizatora/Administratora o osvajanju nagrade kako bi se osiguralo da je primio poziv. Organizator/Administrator nisu odgovorni za sudionikovo zakašnjelo potraživanje nagrade ako iz nekog slučaja ne odgovori na upućeni poziv u naznačenom roku.

Organizator ima pravo uz javnu obavijest jednostrano otkazati nagradni natječaj u bilo kojoj fazi ukoliko je došlo do događaja koji imaju karakter više sile. Višom silom će se posebno, ali ne i isključivo, smatrati i proglašenje, odnosno pogoršanje epidemije zarazne bolesti na teritoriju Republike Hrvatske ili dijelom teritorija, proglašenje izvanrednog stanja i druge mjere donijete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju provođenje nagradnog natječaja i/ili dodjelu i preuzimanje nagrada.

Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodjeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida nagradnog natječaja i isporuke nagrada.

Sudionici se prijavom na natječaj odriču bilo kakvih daljnjih potraživanja prema Organizatoru po bilo kakvoj osnovi.

Članak 7. Rezultati natječaja

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity Club imenom i inicijalnom prezimena natjecatelja. Potom će dobitnici biti obaviješteni putem osobnog telefonskog poziva kako bi podijelili svoje osobne podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u uredu Administratora.

Članak 8. Nagrade

Sudionici u ovom nagradnom Natječaju mogu osvojiti, sukladno ovim Pravilima, niže navedene nagrade:

1. – 300. nagrada – YOUniversity kutija

YOUnivesity kutija je posebno studentsko izdanje kutije povodom lansiranja Galaxy S21 FE pametnog telefona. YOUniversity kutija sadrži:

 • 1 x Đumbir shot od 75ml
 • 1 x Jimmy čokoladicu 100g
 • 1 x Bijele čarape sa dvije crne crte
 • 1 x Pakiranje PopUp kukuruz kokica 70g
 • 1 x Pakiranje naljepnica za pametni telefon (različite varijacije)
 • 1 x Pakiranje Tekstmarkera u rozoj, zelenoj i žutoj boji
 • 1 x Bijela keramička šalica sa natpisom
 • 1 x Notes Post-It u 5 boja
 • 1 x Pakiranje Skittles bomboni fruits 38 g

Dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačiju nagradu od one za koju su se natjecali i osvojili u postupku sukladno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu po prihvatu nagrade.

Članak 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili osobnim preuzimanjem u uredu Administratora – tvrtka MPG d.o.o., Nova Ves 17, 10 000 Zagreb, radnim danom od 09:00 – 17:00 sati.

Dobitnike će o dobitku obavijestiti Administrator pisanim putem u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će surađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresi na području Republike Hrvatske.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku do 7 radnih dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz o dostavi nagrade.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora nagradnog Natječaja prema dobitnicima te se po prihvatu nagrade ona ne može zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može prenijeti na drugu osobu. Organizator sudionicima Natječaja neće podijeliti nikakve dodatne nagrade osim onih navedenih u ovim Pravilima.

Članak 10. Zaštita osobnih podataka

Sudionici prihvaćaju aktualna službena pravila prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Voditelj obrade osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja je Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obavještava:

da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679 i da isti mogu biti korišteni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu provedbe nagradnog natječaja. U pogledu osobnih podataka za dobitnike nagrada bit će prikupljani: ime, prezime, adresa, grad, naziv Sveučilišta ili Učilišta, mail adresa i broj mobilnog telefona. Organizator će od svih sudionika prikupljati ime, prezime, adresa, grad, naziv Sveučilišta ili Učilišta, mail adresu i broj mobilnog telefona, a isključivo u cilju obavještenja istih o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim natječajem.

Voditelj obrade obrađuje osobne podatke sudionika nagradnog natječaja isključivo za svrhu provedbe nagradnog natječaja na području Republike Hrvatske, ograničavajući vremensko razdoblje obrade i čuvanja osobnih podataka u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade također pristaje:

da se njegovi osobni podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679,zakonom o računovodstvu i drugim primjenjivim hrvatskim propisima i da isti ( ime i inicijali prezimena) mogu biti objavljeni u svezi primopredaje nagrade u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javne obavijesti o rezultatima nagradnog natječaja.

Sudionici se izričito slažu da će njihovi registrirani osobni podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog natječaja. Osim toga, sudionici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim osobnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog natječaja.

Administrator i Organizator obrađuju sve osobne podatke sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679.

Dostava podataka od strane sudionika nagradnog natječaja je dobrovoljna, no potrebna kako bi sudionik mogao sudjelovati u nagradnom natječaju. U slučaju da sudionik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Voditelju obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade osobnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu te pravo na prenosivost podataka, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Voditelja obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37b, Zagreb, Republika Hrvatska. Pisanim zahtjevom upućenim na adresu Voditelja obrade može se zatražiti i ispravak podataka te informacija o upravljanju podacima, a sudionik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče privolu, a da to ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena. Sudionici se u konačnici mogu obratiti i Agenciji za zaštitu podataka, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Voditelja obrade.

Prijavom u nagradni natječaj sudionici su suglasni da Administrator, kao izvršitelj obrade osobnih podataka, te kao izabrani Administrator baze podataka od strane Organizatora, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog natječaja.

Voditelj obrade osobnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u provedbu nagradnog natječaja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog natječaja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz natječaj.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i sudionika, na spor se primjenjuje hrvatsko pravo, a nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 14. siječnja 2021.

Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb

Organizator

YOUniversity - Brzina je veščina

PRAVILA NAGRADNEGA NATEČAJA

“YOUniversity – Brzina je veščina”

Namen teh pravil je predpisati pogoje nagradnega natečaja “YOUniversity – Brzina je veščina” in zagotoviti enake možnosti za pridobitev nagrade vsem udeležencem, ob izpolnjevanju pogojev določenih v teh pravilih.

Začetek veljavnosti: 23. 05. 2022

Pred začetkom postopka prijave za sodelovanje na predmetnem natečaju (v nadaljnjem besedilu: “natečaj”) preberite ta pravila nagradnega natečaja (v nadaljnjem besedilu: “pravila”):

Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil nagradnega natečaja, o čemer bodo vsi udeleženci pravočasno obveščeni preko uradne spletne strani natečaja www.hr.youniversity.club .

 1. člen Organizator

Organizator natečaja z nazivom “YOUniversity – Brzina je veščina” je MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, DŠ: SI17143632 v nadaljnjem besedilu “organizator”.

Natečaj je organiziran z namenom promocije pametnih telefonov Samsung Galaxy Z ZFlip3 5G podjetja Samsung Electronics.

 1. člen Trajanje in lokacija

Natečaj se prične 23. maja 2022 in traja do 26. junija 2022 ter je objavljen na spletni strani www.hr.youniversity.club.

Pravila Natečaja bodo objavljena na spletni strani www.hr.youniversity.club in https://www.mpg.si/.

Razglasitev 400 nagrajencev med vsemi tekmovalci, ki so sodelovali in se prijavili preko spletne strani www.hr.youniversity.club bo v 48 urah po prijavi zadnjega najhitrejšega udeleženca, tj. 400-tega nagrajenca na spletni strani YOUniversity Club  www.hr.youniversity.club z objavo imena in začetnice priimka nagrajenca. Organizator nagradne igre bo kontaktiral nagrajence po telefonu ali e-pošti z namenom pošiljanja nagrad.

Z udeležbo v Natečaju udeleženci sprejemajo ta pravila.

 1. člen Pravica do udeležbe

Natečaja se lahko udeležijo vse fizične osebe starejše od 18 let, ki so državljani Republike Slovenije ter so hkrati redni ali izredni študentje na javnih ali zasebnih univerzah ali šolah v Republiki Sloveniji. Vsak udeleženec natečaja lahko sodeluje enkrat in lahko osvoji samo eno nagrado. Nagradnega natečaja se ne smejo udeležiti zaposleni pri organizatorju nagradnega natečaja MPG Plus d. o. o. ter zaposleni pri  Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, niti njihovi ožji družinski člani ter partnerji in podizvajalci partnerjev, povezanih s tem natečajem.

 1. člen Način sodelovanja

Udeleženci natečaja se bodo pomerili v hitrosti izpolnjevanja prijavnice na javno dostopni spletni strani www.hr.youniversity.club, 400 najhitrejših pa bo osvojilo nagrado YOUniversity box. Za sodelovanje v natečaju se morajo udeleženci registrirati na spletni strani www.hr.youniversity.club, kjer vpišejo ime, priimek, naslov, kraj, e-naslov, številko mobilnega telefona in naziv fakultete ali šole, ki jo obiskujejo.

Udeleženci s prijavo na natečaj sprejemajo ta pravila in se strinjajo, da lahko organizator (če udeleženci postanejo dobitniki nagrade v skladu s temi pravili) javno objavi in uporabi njihovo ime in začetnico priimka ter podatke uporabi za namen pošiljanja nagrade.

Možnost prejema nagrade imajo vse prijavljene osebe, ki izpolnjujejo pogoje teh Pravil.

 1. člen Izbor nagrajencev

O nagrajencih odloča tričlanska komisija, sestavljena iz predstavnikov Organizatorja, z vpogledom v datum, uro (ura, minute in sekunde) prijave udeležencev.

 1. člen Izključitev

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli izključi naslednje udeležence:

 • Udeleženci, ki kršijo ta pravila
 • Udeleženci, ki niso izpolnili vseh kvalifikacijskih stopenj za natečaj.

Organizator ima tudi pravico, da po lastni presoji in brez pojasnila odstrani vse vsebine, ki predstavljajo diskriminacijo, poniževalno vsebino in žalitve na rasni, verski ali kateri koli drugi podlagi. Če vsebina, ki jo ustvari udeleženec, krši pravice, patente ali blagovne znamke tretjih oseb, ima organizator pravico odstraniti takšno vsebino brez pojasnila.

Organizator ne prevzema odgovornosti za posledice, ki bi nastale zaradi zlorabe vsebin s strani udeležencev in zlorabe sistema pri delovanju natečaja v škodo udeležencev ali tretjih oseb.

Organizator nagradnega natečaja je pooblaščen, da kadar koli in brez pojasnila izključita katerega koli udeleženca, ki krši predpise Republike Slovenije in predpise Evropske unije ali s svojim ravnanjem škoduje ugledu ali interesom organizatorja. S soglašanjem s pravili sodelovanja se udeleženci nagradne igre v celoti odpovedujejo kakršnim koli zahtevkom do organizatorja na podlagi odškodnine za kakršno koli obliko stroškov ali škode, ki utegne nastati ob izpolnjevanju naloge/meril, predpisanih s temi pravili.

Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli po lastni presoji preveri, ali udeleženec izpolnjuje pogoje za sodelovanje (vključno z njegovo starostjo, prebivališčem in statusom študenta).

Sodelovanje na natečaju je osebno. Identitete, ustvarjene izključno z namenom spreminjanja, ponarejanja ali zavajanja parametrov, pomembnih za tekmovanje, kot tudi nepošteno sodelovanje v kakršni koli drugi obliki, so prepovedane in ne bodo sprejete.

V primeru, da nagrajenec:

 • se v 48 urah ne odzove na obvestilo o podelitvi nagrade in pozivu po dopolnitvi osebnih podatkov;
 • ne izpolnjuje tukaj navedenih pogojev in določil;
 • ni navedel točnih, veljavnih in popolnih kontaktov in/ali drugih podatkov;
 • iz nekega razloga ne more prejeti nagrade, kot je navedeno tukaj;

nagrajenec izgubi pravico do nagrade in nagrada bo, v primeru navedenih razlogov, podeljena naslednjemu nagrajencu, ki ima po uvrstitvi prijav v skladu s tem pravilnikom pravico do nagrade po določenih merilih, navedenih v teh pravilih.

Nagrada ni prenosljiva ali zamenljiva in je ni mogoče zamenjati za gotovino ali katero koli drugo obliko nadomestila, v celoti ali delno.

Organizator ne prevzema odgovornosti za prepozne, nepopolne, napačno oddane, napačne ali napačno naslovljene prijave, zahteve ali korespondenco zaradi napake, opustitve, spremembe, nepooblaščene obdelave, izbrisa, kraje, uničenja, napake v komunikaciji ali druge napake. Enako velja za naslovne podatke, ki jih posreduje udeleženec in so napačni, neveljavni ali kako drugače napačni.

V izogib dvomom je sodelujoči dolžan pravočasno odgovoriti na povabilo organizatorja za podelitev nagrade in tako zagotoviti, da je vabilo prejel. Organizator ne odgovarja za zamudo sodelujočega pri zahtevi za nagrado oz. če se zaradi nečesa ne odzove vabilu v navedenem roku.

Organizator ima pravico enostransko odpovedati natečaj v kateri koli fazi z javnim obvestilom, če obstajajo dogodki, ki imajo značaj višje sile. Razglasitev ali poslabšanje epidemije nalezljive bolezni na območju Republike Hrvaške ali dela ozemlja, razglasitev izrednega stanja in drugi ukrepi, ki jih sprejmejo pristojni državni organi, ki omejujejo izvajanje natečaja in/ali podelitev in prevzem nagrad se šteje za višjo silo.

V kolikor nastopi katera od zgoraj navedenih okoliščin, se podelitev in razdelitev nagrad z enostransko odločitvijo organizatorja nemudoma prekine, organizator pa bo javno objavil razloge, ki so privedli do prekinitve nagradnega natečaja in izročitve nagrad.

S prijavo na natečaj se udeleženci odpovedujejo morebitnim nadaljnjim zahtevkom do organizatorja iz kakršnega koli razloga.

 1. člen Rezultati natečaja

Nagrajenci bodo objavljeni v YOUniversity Clubu z imenom in začetnico priimka sodelujočega v roku 14 dni po zaključku Natečaja. Nagrajence bo organizator obvestil po telefonu ali e-pošti, kot tudi prosili, da posredujejo svoje osebne podatke za dostavo podeljene nagrade oz. da se dogovorijo za prevzem v pisarni orgaizatorja.

 1. člen Nagrade

Sodelujoči v tem nagradnem natečaju lahko v skladu s temi pravili prejmejo naslednje nagrade:

 1. – 400. nagrada – škatla YOUniversity

YOUnivesity box je posebna študentska izdaja škatle ob promociji pametnega telefona Galaxy Z Flip3 5G. Škatla YOUniversity vsebuje:

 • 1 x sončna očala
 • 1 x torba (žakelj)
 • 1 x hladilna brisača
 • 1 x frizbi
 • 1 x krema za sončenje
 • 1 x letak za darilo ob nakupu pametnega telefona Galaxy Z Flip3 5G

Organizator si pridružuje pravico do spremembe vsebine YOUniversity škatle. Nagrajenci nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade od tiste, za katero so se potegovali in jo tudi osvojili v postopku v skladu s temi pravili.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve, niti prenesti na drugo osebo po prejemu nagrade.

Vrednost nagrade je 25€. Ker vrednost nagrade ne presega 42€, vplačilo akontacija dohodnine  ni potrebno.

 1. člen Izročitev nagrade

Nagrada bo nagrajencem dostavljena s priporočeno pošto s povratnico ali po predhodnem dogovoru med organizatorjem in nagrajencem z osebnim prevzemom v pisarni organizatorja – MPG PLUS d.o.o, Leskoškova c. 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, ob delovnikih, med 9.00 in 15.00 uro.

Organizator bo v 48 urah po razglasitvi pisno obvestil nagrajence o nagradah in se dogovoril o podrobnostih prevzema nagrade in dopolnitve podatkov potrebnih za izročitev nagrade. Udeleženec je dolžan organizatorju posredovati vse morebitne dodatne podatke v roku 24 ur po prejemu obvestila za nadaljevanje postopka izročitve nagrade.

Za potrebe izročitve nagrad in vodenja vse potrebne dokumentacije bo nagrajenec sodeloval z organizatorjem.

Organizator bo zagotovil nagrado in izpolnil vse zakonske obveznosti v zvezi z nagrado.

Nagrade se lahko izročijo oz. izvedejo na naslovu na območju Republike Slovenije.

Nagrade bo organizator poslal po pošti najkasneje v 7-ih delovnih dneh od dneva izbire nagrajenca.

Kot dokazilo o prevzemu nagrade bo organizator uporabil podpisano potrdilo o prevzemu nagrade. V primeru, da nagrajenec ne bo poslal podpisanega potrdila (po faksu, e-pošti ali pošti), bo organizator kot dokazilo uporabil poštno povratnico.

Z izpolnitvijo nagrade prenehajo vse obveznosti organizatorja nagradne igre do nagrajencev, ob prevzemu pa je ni mogoče zamenjati za denar, druge izdelke ali storitve ali prenesti na drugo osebo. Organizator udeležencem nagradne igre ne bo podelil nikakršnih dodatnih nagrad, razen tistih, ki so določene v teh Pravilih.

 1. člen Varstvo osebnih podatkov

Organizator nagradne igre, družba MPG d.o.o. je obdelovalec osebnih podatkov sodelujočih v nagradni igri in nagrajencev.

Upravljalec osebnih podatkov je družba Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Slovenija, Letališka cesta 29A, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Obdelovalec bo osebne podatke sodelujočih obdeloval za namen izvedbe nagradne igre.

Posredovanje osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre je obvezno, sicer sodelovanje v nagradni igri ni mogoče. Izbira nagrajenca se izvede z avtomatiziranim merjenjem, kot je opisano v IV. poglavju teh Pravil in splošnih pogojev.

Osebni podatki nagrajenca se obdelujejo za namene in pod pogoji iz prejšnjega odstavka, pa tudi za naslednje namene:
– podelitev nagrade;
– obveščanje zainteresirane javnosti o rezultatih nagradne igre;
– preverjanje izpolnjevanja obveznosti nagrajenca v skladu s temi Pravili in splošnimi pogoji;
– izpolnjevanje davčnih obveznosti Organizatorja (odmera in plačilo akontacije dohodnine).
Posredovanje osebnih podatkov za te namene je obvezno, sicer nagrajenec ne more prejeti nagrade.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je zakoniti interes skupnih upravljavca in obdelovalca, da izvedeta nagradno igro in izpolnita svoje zakonske obveznosti v zvezi z izvedbo nagradne igre. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov izven namenov nagradne igre je privolitev, kadar jo posameznik poda.

Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov udeležencev in nagrajencev ne posreduje tretjim osebam, razen:
– podatke nagrajenca posreduje pristojnim davčnim organom za namen odmere in plačila akontacije dohodnine;
– podatke posreduje svojim zunanjim izvajalcem, s katerimi sklene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov, s katerimi jih zaveže, da podatke obdelujejo le v njenem imenu in po njenih navodilih (npr. računovodski servis, ponudnik programske rešitve nagradne igre …);
– ime in prvo črko priimka nagrajenca objavi na spletnem naslovu www.mpg.si. in www.hr.youniversity.club.  

Upravljavec in obdelovalec podatke sodelujočih hranita še 3 mesece po zaključku nagradne igre, podatke nagrajencev pa za namene izpolnjevanja davčnih obveznosti še 10 let. Osebne podatke sodelujočih za namene izven nagradne igre upravljavec in obdelovalec obdelujeta do preklica privolitve posameznika, ki je podlaga za takšno obdelavo.

Sodelujoči v nagradni igri imajo pravico od obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da odstopajo od sodelovanja v nagradni igri, oziroma prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim obdelovalec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri sodelujočega (le v obsegu, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, ki se izvaja na podlagi privolitve).


Nagrajenci imajo pravico od upravljavca in obdelovalca zahtevati:
– dostop do svojih osebnih podatkov;
– popravek osebnih podatkov in v zvezi s tem pravico do omejitve obdelave;
– izbris osebnih podatkov, če hkrati izjavijo, da nagrade ne sprejemajo oziroma jo vračajo, in hkrati prekličejo morebitno soglasje za namene obdelave izven nagradne igre;
– da jim upravljavec posreduje osebne podatke, ki se nanašajo nanje, v CSV formatu ali da te podatke upravljavec posreduje drugemu upravljavcu po izbiri nagrajenca.

Sodelujoči v nagradni igri in nagrajenci lahko navedene pravice uresničujejo tako, da naslovijo pisno zahtevo po e-pošti na naslov nagradne.igre@mpgplus.si ali po navadni pošti na naslov: MPG PLUS d.o.o., Leskoškova 2, 1000 Ljubljana.. Glede uresničevanja pravic se lahko sodelujoči v nagradni igri obrnejo na e-naslova: dataprotection.sead@samsung.com ali na fizični naslov upravljalca osebnih podatkov.

V primeru, da oseba meni, da je obdelava osebnih podatkov v nasprotju z zaščito njene zasebnosti ali v nasprotju s predpisi, se lahko obrne na obdelovalca in zahteva pojasnilo ali vloži pritožbo oziroma prijavo pri Informacijskem pooblaščencu RS (več informacij o vložitvi pritožbe oziroma prijave na spletni strani Informacijskega pooblaščenca: www.ip-rs.si).

 1. člen Splošne določbe

Organizator ima pravico, da v primeru višje sile to nagradno igro prekine ali odpove.

Organizator nagradne igre in osebe, ki so z njegove strani angažirane za izvedbo nagradne igre, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti z naslova stroškov ali škode, ki bi sodelujočim v nagradni igri nastala zaradi pomanjkljivosti v izvedbi nagradne igre. Organizator in osebe, ki izvajajo nagradno igro za organizatorja, ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala zaradi sodelovanja v nagradni igri ali zaradi pridobitve in uporabe nagrad.

Organizator nagradne igre tudi ne prevzema nikakršne odgovornosti za nesrečo, ki bi se zgodila nenačrtno oz. zaradi tretjega dejavnika, na katerega ni mogel vplivati pri nagradah.

Organizator ne odgovarja za prekinitev storitve zaradi tehničnih težav, okvar sistema ali programske opreme, zamud ali drugih težav, ki bi lahko vplivale na možnost sodelovanja udeležencev v nagradni igri. Organizator bo takoj sprejel vse potrebne ukrepe, da bo vzrok napake čim prej odkrit in odpravljen.

Organizator nagradne igre ne bo podelil nikakršnih drugih nagrad, razen nagrad, ki so navedene v teh Pravilih in splošnih pogojih.

Po poteku 30 dni od zaključka nagradne igre Organizator nagradne igre ni dolžan sprejeti nikakršnih pritožb v zvezi z nagradno igro.

V primeru spora med Organizatorjem in sodelujočim v nagradni igri je za reševanje le-tega pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podrobnejše informacije lahko dobite pri Organizatorju vsak delavnik od 9. do 15. ure preko e-pošte nagradne.igre@mpgplus.si.

MPG PLUS agencija za marketing d.o.o.

YOUniversity – Brzina je veština

Svrha ovih pravila je propisivanje uslova takmičenja „YOUniversity – Brzina je veština“ i obezbeđivanje jednakih mogućnosti za osvajanje nagrade svim učesnicima, nakon ispunjavanja uslova navedenih u ovim pravilima.

Stupanje na snagu: 23.05.2022.

Pre započinjanja postupka prijave za učešće u predmetnom takmičenju (u daljem tekstu: Takmičenje), molimo da pročitate ova Pravila takmičenja (u daljem tekstu: Pravila).

Organizator zadržava pravo izmene Pravila takmičenja, o čemu će svi Učesnici biti blagovremeno obavešteni na zvaničnom sajtu www.hr.youniversity.club

Član 1. Organizator i Administrator

Organizator takmičenja pod nazivom „YOUniversity – Brzina je veština“  je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90v, 11000 Beograd, PIB: 106611734, dalje u tekstu „Organizator“. Administrator takmičenja je XYZ Communications doo, Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd, PIB: 109878060, dalje u tekstu “Administrator“.

Takmičenje se priređuje u cilju promocije Samsung Galaxy Z Flip3 5G pametnih telefona proizvođača Samsung Electronics.

Član 2. Trajanje i lokacija

Takmičenje započinje 23.5.2022. godine i traje do 12.6.2022. godine na web stranici www.hr.youniversity.club.

Pravila takmičenja biće objavljena na web stranicama www.hr.youniversity.club i Samsung Srbija www.samsung.com/sr/

Objava 700 dobitnika od svih učesnika koji su učestvovali i prijavili se putem web stranice www.hr.youniversity.club biće u roku 24h nakon prijave zadnjeg najbržeg učesnika tj. 700-tog dobitnika na web stranici YOUniversity Club  www.hr.youniversity.club putem objave imena i inicijala prezimena dobitnika. Dobitnici će svakog dana biti kontaktirani telefonski od strane Administratora takmičenja radi slanja nagrada.

Učestovanjem u takmičenju učesnici prihvataju ova Pravila.

Član 3. Pravo učestvovanja

Pravo učestvovanja u takmičenju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina koje su građani Republike Srbije, pod uslovom da su su redovni ili vanredni studenti na državnim ili privatnim Univerzitetima ili Fakultetima u Republici Srbiji. Svaki učesnik u takmičenju može učestvovati jednom i može osvojiti samo jednu nagradu. U nagradnom takmičenju ne mogu učestvovati zaposleni Organizatora takmičenja , Administratora, kao ni članovi njihove uže porodice, te partneri i podizvođači organizatora/administratora.

Član 4. Način učestvovanja

Učesnici konkursa će se takmičiti u brzini popunjavanja obrasca za registraciju na javno dostupnom sajtu www.hr.youniversity.club pri čemu će 700 najbržih ovojiti nagradu YOUniversity kutija. Da bi učestvovali u takmičenju, učesnici treba da se registruju na web stranici www.hr.youniversity.club, kojom priliko je potrebno da unesu sledeće podatke: ime, prezime, adresa prebivališta, grad, e-mail adresa, broj mobilnog telefona i naziv Univerziteta ili Fakulteta koji pohađaju.

Prijavom na takmičenja, učesnici prihvataju ova Pravila i saglasni su da, ukoliko postanu dobitnici nagrade pod uslovima ovih Pravila, njihovo ime i početno slovo  prezimena mogu biti javno objavljeni i korišćena od strane Organizatora i Administratora.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluku o dobitnicima nagrada donosi komisija koju čine predstavnici Organizatora i Administratora uvidom u datum, vreme (sat, minute i sekunde) registracije učesnika.

Član 6. Diskvalifikacija

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje sledeće učesnike:

 Učesnici koji krše ova Pravila

 Učesnici koji nisu završili sve kvalifikacione korake za Takmičenje.

Organizator takođe ima pravo da po sopstvenom nahođenju ukloni bez obrazloženja sve sadržaje koji predstavljaju diskriminaciju, pogrdni sadržaj i uvrede na rasnoj, verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Ukoliko sadržaj kreiran od strane Učesnika krši prava, patente ili žigove trećih lica, Organizator ima pravo da ukloni takav sadržaj bez objašnjenja.

Organizator ne preuzima odgovornost za bilo kakve posledice nastale zloupotrebom sadržaja od strane učesnika i zloupotrebom sistema takmičenja na štetu učesnika ili trećih lica.

Organizator i Administrator takmičenja ovlašteni su da u bilo kom trenutku i bez obrazloženja diskvalifikuju bilo kojeg učesnika ako krši propise Republike Srbije ili svojim postupcima narušavaju ugled ili šteti interesima Organizatora. Prihvatanjem pravila učešća, učesnici takmičenja se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja prema Organizatoru po osnovu naknade bilo kakvog oblika troškova ili štete koja može nastati prilikom ispunjavanja zadatka/kriterijuma propisanih ovim pravilima.

Organizator zadržava pravo da u bilo kom trenutku, po sopstvenom nahođenju, proveri da li učesnik ispunjava uslove za učešće (uključujući starost, prebivalište i status studenta).

Učešće na takmičenju je lično. Zabranjeni su i neće biti prihvaćeni identiteti kreirani isključivo u svrhu izmene, falsifikovanja ili manipulisanja parametrima relevantnim za takmičenje, kao i nepošteno učešće u bilo kom drugom obliku.

U slučaju da pobednik:

 • ne odgovori na obaveštenje o osvajanju nagrade u roku od dva dana, ili
 • ne ispunjava ovde navedene uslove, ili
 • nije dao tačan, validan i potpun kontakt telefon i/ili druge podatke, ili
 • iz bilo kog razloga nije u mogućnosti da primi nagradu kao što je ovde navedeno

onda pobednik gubi pravo na nagradu, dok će nagrada biti dodeljena sledećem dobitniku koji prema rang listi prijava u skladu sa ovim Pravilima ima pravo da osvoji nagradu prema navedenim kriterijumima u ovim Pravilima.

Nagrada nije prenosiva ili zamenljiva i ne može se zameniti za gotovinu ili bilo koji drugi oblik nadoknade, bilo u celini ili delimično.

Organizator i Administrator ne prihvataju odgovornost za neblagovremene, nepotpune, pogrešno podnete, netačne ili netačno podnete prijave, zahteve ili prepisku usled greške, propusta, izmene, neovlašćenog rukovanja, brisanja, krađe, uništavanja, greške u komunikaciji ili druge greške. Isto važi i za informacije o adresi koje je dao učesnik, a koje su netačne, neispravne ili na neki drugi način pogrešne.

Radi izbegavanja sumnje, učesnik je odgovoran da se blagovremeno odazove pozivu Organizatora/Administratora za osvajanje nagrade kako bi se uverio da je pozivnicu primio. Organizator/Administrator ne snosi odgovornost za zakasnelo potraživanje učesnika nagrade ako se u nekom slučaju ne odazove pozivu u navedenom roku.

Organizator ima pravo da jednostrano poništi takmičenje u bilo kojoj fazi uz obaveštenje javnosti ukoliko postoje događaji koji imaju karakter više sile. Višom silom smatraće se, ali ne isključivo, proglašenje ili pogoršanje epidemije zarazne bolesti na području Republike Srbije ili delu njene teritorije, proglašenje vanrednog stanja i druge mere koje su donete od strane nadležnih državnih organa koje ograničavaju sprovođenje nagradnog konkursa i/ili dodelu i preuzimanje nagrada. Ukoliko nastane neka od gore navedenih okolnosti dodeljivanje i distribucija nagrada će biti odmah obustavljena jednostranom odlukom Organizatora, te će Organizator javno objaviti razloge koji su doveli do prekida takmičenja i isporuke nagrada.

Član 7. Rezultati takmičenja

Dobitnici će biti javno objavljeni na YOUniversity Club imenom i inicijalom prezimena. Potom će dobitnici biti obavešteni putem ličnog telefonskog poziva kako bi podelili svoje lične podatke za dostavu osvojene nagrade ili dogovorili preuzimanje u kancelariji Administratora.

Član 8. Nagrade

Učesnici u ovom nagradnom takmičenju mogu osvojiti, shodno ovim Pravilima, dole navedene nagrade:

 1. – 700. mesto osvaja nagradu – YOUniversity kutija

YOUnivesity kutija je posebno studentsko izdanje kutije povodom promocije Galaxy Z Flip3 5G pametnog telefona. YOUniversity kutija sadrži:

 • 1 x sunčane naočare
 • 1 x bočica za vodu
 • 1 x peškir
 • 1 x frizbi
 • 1 x krema za sunčanje
 • 1 x letak za kupovinu pametnog telefona Galaxy Z Flip3 5G

Dobitnici nemaju pravo zahtevati drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku shodno ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po preuzimanju nagrade.

Član 9. Predaja nagrade

Nagrada će dobitnicima biti dostavljena putem preporučene pošte s povratnicom ili ličnim preuzimanjem u kancelariji Administratora na adresi Žarka Vukovića Pucara 49, 11000 Beograd, radnim danom od 09:00 do 17:00 sati.

Dobitnike će o dobitku obavestiti Administrator pisanim putem u roku od 24 sata od proglašenja dobitnika, kako bi se ugovorili detalji preuzimanja nagrade i prikupili potrebni podaci za izdavanje nagrade.

Dobitnik će sarađivati s Administratorom u svrhu predaje nagrada i administriranja sve potrebne dokumentacije.

Organizator će osigurati nagradu, te će ispuniti sve zakonske obveze vezane uz iste.

Nagrade se isključivo mogu dostaviti tj. ostvarivati na adresi na području Republike Srbije.

Nagrade će biti dostavljene/isporučene od strane Administratora najkasnije u roku do 7 radnih dana od datuma odabira dobitnika.

Kao dokaz preuzimanja nagrade Organizator/Administrator će koristiti potpisanu potvrdu o preuzimanju nagrade, a u slučaju da dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem fax-a, e-maila ili pošte), Organizator/Administrator će koristiti poštansku povratnicu kao dokaz o dostavi nagrade.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora i Administratora takmičenja prema dobitnicima te se po prihvatu nagrade ona ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu. Organizator učesnicima konkursa neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim onih navedenih u ovim Pravilima.

Član 10. Zaštita ličnih podataka

Učesnici prihvataju aktuelna službena pravila prijavom za učestvovanje u nagradnom takmičenju.

Rukovalac ličnih podataka učesnika nagradnog konkursa je Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd).

Učestvovanjem u nagradnom takmičenju svaki takmičar prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, i u vezi s tim se obaveštava:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018) i da isti mogu biti korišćeni samo u cilju ispunjenja obveza od strane Organizatora u vidu sprovođenja nagradnog takmičenja. U pogledu ličnih podataka za dobitnike nagrada biće prikupljani: ime, prezime, adresa prebivališta, grad, naziv Univerziteta ili Fakulteta, mail adresa i broj mobilnog telefona. Organizator će podatke prikupljati isključivo u cilju obaveštenja učesnika o osvojenim nagradama odnosno utvrđivanju ispravnosti prijave u skladu s nagradnim takmičenjem.
 • Voditelj obrade obrađuje lične podatke učesnika nagradnog takmičenja isključivo za svrhu sprovođenja nagradnog takmičenja na području Republike Srbije, ograničavajući vremensko razdoblje obrade i čuvanja ličnih podataka u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni.

Učestvovanjem u nagradnom takmičenju svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila, s tim da dobitnik nagrade takođe  pristaje:

 • da se njegovi lični podaci koji su dostupni Organizatoru čuvaju u skladu s Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, zakonom o računovodstvu i drugim primenjivim srpskim propisima i da isti (ime i inicijali prezimena) mogu biti objavljeni u u člancima i reportažama bez ikakvih nadoknada, u svrhu javnog obaveštenja o rezultatima nagradnog konkursa.

Učesnici se izričito slažu da će njihovi registrovani lični podaci biti prikupljani i pohranjeni u bazi podataka Administratora i Organizatora nagradnog takmičenja. Osim toga, učesnici se slažu da Administrator i Organizator mogu upravljati njihovim ličnim podacima bez ikakve naknade u svrhu izvršavanja ovog nagradnog takmičenja.

Dostava podataka od strane učesnika nagradnog takmičenja je dobrovoljna, ali je potrebna kako bi učesnik mogao učestvovati u nagradnom takmičenju. U slučaju da učesnik smatra da je obrada podataka u suprotnosti sa zaštitom njene/njegove privatnosti ili protivna zakonu, može se obratiti Rukovaocu obrade i/ili zatražiti pristup, brisanje ili ograničavanje obrade ličnih podataka, odnosno iskoristiti svoje pravo na ulaganje prigovora na obradu, na način da u bilo kojem trenutku kontaktira Rukovaoca obrade na adresu e-pošte: dataprotection.sead@samsung.com ili pisanim putem na adresu: Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 90v, Republika Srbija. Pisanim zahtevom upućenim na adresu Rukovaoca obrade može se zatražiti i ispravka podataka te informacija o upravljanju podacima, a učesnik ima pravo da, u bilo kojem trenutku, povuče dozvolu, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temeljila na dozvoli pre nego što je ona povučena. Učesnici se mogu obratiti i Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120, ukoliko se ne slažu s odlukom ili radom Rukovaoca obrade.

Prijavom u nagradno takmičenje učesnici su saglasni da Administrator, kao obrađivač ličnih podataka, može obrađivati podatke u svrhu provođenja nagradnog takmičenja.

Rukovalac obrade ličnih podataka neće otkriti ili ustupiti podatke trećim osobama, osim subjektima uključenim u implementaciju nagradnog takmičenja.

Nakon 60 dana od dana zadnjeg proglašenja dobitnika nagradnog takmičenja, Organizator neće primati nikakve pritužbe vezane uz takmičenje.

U slučaju pravnog spora između Organizatora i učesnika, na spor se primenjuje srpsko pravo, a nadležan je Osnovni sud u Beogradu.

U Beogradu, 23.5.2022.

Ogranak Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd)

Organizator

SAMSUNG ELECTRONICS AUSTRIA GMBH, BEOGRAD
PRAVILA O PRIVATNOSTI

Stupa na snagu: maj 2022.

U društvu Samsung Electronics Austria GmbH, u Beogradu i našim povezanim društvima („Samsung“, „mi“, „nas“, „naš“) znamo koliko je privatnost važna našim zaposlenicima, dobavljačima, klijentima i svima drugima s kojima surađujemo, pa se trudimo biti jasni u vezi s tim kako prikupljamo, koristimo, otkrivamo, prenosimo i pohranjujemo osobne podatke.
U nastavku slijede glavna pitanja koja su obuhvaćena našim Pravilima o privatnosti.

 1. Područje primene i svrha
 2. Odgovornost za usklađenost
 3. Definicije
 4. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka
 5. Posebne kategorije ličnih podataka
 6. Deljenje ličnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)
 7. Izrada profila i automatsko donošenje odluka
 8. Direktni marketing
 9. Prava ispitanika
 10. Povreda ličnih podataka
 11. Ažuriranje Pravila
 12. Korisni podaci za kontakt

 

 1. Područje primene i svrha

Ovim dokumentom utvrđuju se pravila zaštite podataka i zakonski uslovi koje je potrebno ispuniti, a koji se odnose na dobijanje, postupanje, obradu, skladištenje, prenos i uništavanje ličnih podataka.

Vrste podatka koje ćemo možda obrađivati uključuju detalje o sadašnjim, prošlim i potencijalnim budućim članovima osoblja, dobavljačima, klijentima i svima onima s kojima komuniciramo.  Podaci koji se čuvaju na papiru, računaru ili nekom drugom mediju podležu pravnim zaštitnim merama utvrđenima u Opštom zakonu o zaštiti podataka („GDPR“) i merodavnom pravu za zaštitu podataka kojima se nameću ograničenja načina na koje smijemo koristiti spomenute podatke.

Održavanje najviših standarda u našem postupanju s ličnim podacima kolektivna je i individualna odgovornost te se ova Pravila primenjuju na načine dobijanja, korištenja, skladištenja, brisanja i drugih oblika obrade ličnih podataka s kojima se susrećemo u našem poslovanju. Ona uključuju opširni sažetak glavnih obveza zaštite podataka koja se primenjuju na nas kao organizaciju.

Ova Pravila o privatnosti primenjuju se na sve Samsungove zaposlenike i druge pružatelje usluga Samsungu (uključujući, ali se ne ograničavajući na izvođače radova i agencijske radnike) (zajednički: „članovi osoblja“).  Svi članovi osoblja dužni su se pobrinuti da razumeju i pridržavaju se ovih Pravila u pogledu bilo kakvih ličnih podataka kojima imaju pristup u svom radu.

Članovi osoblja takođe će biti dužni proći obuku u vezi s ovim i srodnim pravilima na zahtev Samsunga.

 1. Odgovornost za usklađenost

Za nadgledanje provođenja zaštite podataka i poštovanja ovih Pravila odgovoran je službenik za zaštitu podataka čiji se podaci za kontakt nalaze na kraju ovih Pravila.

Osobe na rukovodećim pozicijama odgovorne su za to da članovi njihovih timova poštuju pravila zaštite podataka.

 1. Definicije

Podaci iz kaznenih evidencija odnose se na kaznena dela koje je osoba počinila i optužbe koje su joj izrečene.

Voditelji obrade su osobe ili organizacije koje određuju svrhu i način obrade ličnih podataka.  Njihova je dužnost utvrditi prakse i pravila koja će biti u skladu s Opštim zakonom o zaštiti podataka.  Mi smo voditelji obrade svih ličnih podataka koji se koriste u našem poslovanju. Naši dobavljači, savetnici i izvođači radova takođe mogu biti voditelji obrade.

Ispitanici u smislu ovih Pravila podrazumevaju sve žive pojedince čijim ličnim podacima raspolažemo, uključujući sadašnje, prošle i potencijalne klijente, dobavljače, agente, ulagače te članove našeg osoblja.  Svi ispitanici imaju zakonska prava u pogledu svojih ličnih podataka.

Lični podaci su podaci koji se odnose na živog pojedinca čiji se identitet može utvrditi na temelju tih podataka (ili na temelju tih i drugih podataka koje posedujemo). Lični  podaci mogu biti činjenice (Na primer: ime, adresa ili datum rođenja) ili mišljenja (na primer procena radnog učinka).  Definicija ličnih podataka u Opštem zakonu o zaštiti podataka i merodavnom pravu za zaštitu podataka vrlo je široka, pa je u skladu s time pod lične podatke moguće svrstati jako puno identifikatora.  Ovo uključuje ime, identifikacijski broj i podatke o lokaciji.

Obrada je bilo koji postupak koji uključuje upotrebu osobnih podataka.  Uključuje dobijanje, korištenje, pregled, pristup, beženje ili posedovanje podataka ili obavljanje jedne radnje ili skupa radnji u vezi s podacima, uključujući njihovu organizaciju, ispravljanje, pronalaženje, upotrebu, otkrivanje, brisanje ili uništavanje.  Obrada takođe podrazumeva prenos ličnih podataka trećim osobama.

Podaci posebnih kategorija (prethodno znani kao osetljivi lični podaci) uključuju podatke o rasnom ili etničkom poreklu osobe, njenim političkim mišljenjima, verskim ili sličnim uverenjima, članstvu u sindikatu, fizičkom ili mentalnom zdravlju ili stanju i polnom životu te genetske i biometrijske podatke u svrhu identifikacije pojedinca.

 1. Načela Opšteg zakona o zaštiti podataka

Svako ko vrši obradu podataka mora poštovati provodna načela dobre prakse utvrđena u Opštem zakonu o zaštiti podataka kojih će se Samsung pridržavati na sl

edeće načine:

 • Lične ćemo podatke obrađivati zakonito, pošteno i transparentno (videti pod „zakonitost, poštenost i transparentnost”).
 • Lične ćemo podatke prikupljati u posebne, izričite i zakonite svrhe te ih nećemo obrađivati na način koji nije u skladu s tim svrhama (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Obrađivaćemo lične podatke koji su primereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje se obrađuju (videti pod „ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka“).
 • Pobrinućemo se da lični podaci budu tačni i prema potrebi ažurni; ako su podaci netačni, preduzećemo svaku razumnu meru kako bi oni bili bez odlaganja izbrisani ili ispravljeni, uzimajući u obzir svrhe u koje se ti podaci obrađuju (videti pod „tačnost“).
 • Lične podatke ćemo čuvati u onom obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju (videti pod „ograničenje skadištenja“).
 • Primenjivaćemo odgovarajuće tehničke ili organizacijske mere kojima se osigurava sigurnost ličnih podataka, uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (videti pod „celovitost i poverljivost”).

U nastavku slede dodatne informacije o svakom od ovih načela.

4.1. Zakonitost, poštenost i transparentnost

Cilj merodavnog prava o zaštiti ličnih podataka nije sprečiti obradu ličnih podataka, već osigurati da se to čini pošteno i bez negativnog učinka na prava ispitanika.

Obrada ličnih podataka zakonita je ako je ispunjen jedan od zakonskih uslova obrade.  Ovi zakonski uslovi uključuju sledeće: ispitanik je izričito i slobodno dao privolu za obradu; obrada je propisana zakonom; obrada je nužna za izvršavanje ugovora koji smo sklopili s ispitanikom; obrada je nužna za potrebe zakonitih interesa Samsunga ili strane kojoj su podaci otkriveni (osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava ili slobode pojedinca). Pre početka obrade ličnih podataka (primer, pre prikupljanja ličnih podataka od pojedinca) razmatramo razloge za prikupljanje podataka i zašto su nam oni potrebni.  Takođe utvrđujemo pravnu osnovu koja nam omogućuje zakonito dobijanje i obradu podataka.

Ispitaniku je, u skladu sa zakonom, potrebno dostaviti određene informacije, uključujući (ali ne se ograničavajući na) sledeće: ko je voditelj obrade (u ovom slučaju to smo mi, Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd, Novi Beograd, adresa Omladinskih brigada 90v, Republika Srbija); svrhe radi kojih ćemo obrađivati podatke, pravnu osnovu za obradu, identitet osoba kojima podaci mogu biti otkriveni ili preneseni i prava ispitanika u vezi s njihovim ličnim podacima.  Ove informacije moraju biti sadržane u odgovarajućoj obaveštenju o privatnosti podataka ili izjavi o poštenoj obradi podataka

4.2. Ograničavanje svrhe i smanjenje količine podataka

Lični podaci mogu se obrađivati samo radi određenih svrha o kojima je ispitanik bio obavešten prilikom prvog prikupljanja podataka ili u druge svrhe koje su izričito dopuštene merodavnim pravom o zaštiti podataka. To znači da se lični podaci ne smeju prikupljati u jedne, a koristiti u druge svrhe. Ako je potrebno promeniti svrhu radi koje se lični podaci obrađuju, ispitanik mora biti obavešten o novoj svrsi pre početka bilo kakve obrade.

4.3. Tačnost

Lični podaci moraju biti tačni i ažurni. Neispravni podaci ili podaci koji dovode u zabludu nisu tačni, pa je stoga potrebno preduzeti korake u svrhu provere tačnosti svih ličnih podataka u trenutku njihovog prikupljanja te nakon toga u redovnim vremenskim razmacima. Netačne ili neažurne podatke potrebno je uništiti. 

4.4. Ograničenje skladištenja

Lične podatke potrebno je čuvati u obliku koji ne omogućava identifikaciju pojedinca na kojeg se oni odnose samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se lični podaci prikupljaju. To znači da je podatke potrebno uništiti ili izbrisati iz naše baze kad oni više nisu potrebni, a osobne podatke potrebno je sakriti.

Nakon isteka razdoblja čuvanja, evidencija koja sadrži osobne podatke biće uklonjena na siguran način i uništena, osim u slučaju kada postoji opravdan poslovni razlog za njeno zadržavanje i nakon ovog razdoblja (primer, ispitanik je pokrenuo spor protiv nas i zadržani lični podaci relevantni su za taj spor).

4.5. Celovitost i poverljivost

Dužni smo poduzeti odgovarajuće mere zaštite protiv nezakonite ili neovlaštene obrade ličnih podataka te protiv njihovog slučajnog gubitka ili oštećenja. Ispitanici mogu pred sudom pokrenuti postupak za dobivanje naknade za štetu nastalu usled gubitka ličnih podataka.

Očuvanje sigurnosti podataka podrazumijeva osiguravanje poverljivosti, celovitosti i dostupnosti ličnih podataka koje se definišu kako sledi:

 1. a) Poverljivost znači da pristup ličnim podacima imaju samo one osobe koje su ovlašćene za njihovo korišćenje.
 2. b) Celovitost znači da lični podaci moraju biti tačni i prikladni za svrhe u koje se obrađuju te pouzdani za svoj vek trajanja (odnosno, neovlaštene osobe ne smeju izmeniti te podatke).
 3. c) Dostupnost znači da ovlašteni korisnici imaju mogućnost pristupa podacima ako su im oni neophodni za odobrene svrhe. Stoga je lične podatke, umesto na pojedinim ličnim računarima, potrebno čuvati u našem centralnom računarskom sistemu.

Sigurnosni postupci uključuju:

 1. a) Kontrole pri ulazu. Prijavljivanje neznanca u prostorijama s kontroliranim ulazom.
 2. b) Sigurne stolove i ormare na zaključavanje. Zaključavanje stolova i ormara ako se u njima čuvaju poverljive informacije bilo koje vrste. (Lični podaci uvek se smatraju poverljivima).
 3. c) Načine uništavanja. Papirne dokumente potrebno je izrezati. Diskove i kompaktne diskove samo za čitanje (CD-ROM) potrebno je fizički uništiti onda kada oni više nisu potrebni.
 4. d) Samsungovi članovi osoblja dužni su osigurati da poverljive informacije prolaznicima nisu vidljive na ekranima te se odjaviti s ličnog računara kad ga ostavljaju bez nadzora.

Samsung se pridržava svih postupaka i koristi sve raspoložive tehnologije kako bi se očuvala sigurnost svih ličnih podataka od trenutka njihovog prikupljanja pa sve do njihovog uništenja. U praksi to znači sledeće:

            Može se pristupiti samo onim ličnim podacima za koje postoji dopuštenje te samo u odobrene svrhe.

 1. b) Niti jednoj drugoj osobi (uključujući i druge Samsungove članove osoblja) ne sme se omogućiti pristup ličnim podacima, osim ako imaju odgovarajuće dopuštenje za to.
 2. c) Lični podaci se štite primer poštivanjem pravila o pristupu prostorijama, pristupu računaru, zaštitom pomoću lozinke i enkripcijom, omogućavanjem sigurno skladištenje podataka i njihovog uništavanja, te drugim jerama sigurnosti utvrđenim u Samsungovim pravilima o sigurnosti podataka.
 3. d) Lične podatke (uključujući i lične podatke u spisima) ili uređaje koji sadrže lične podatke (ili uređaje koje je moguće upotrebiti kako bi se pristupilo ličnim podacima) ne iznosi se iz Samsungovih prostorija, osim ako su poduzete odgovarajuće mere sigurnosti (primer, pseudonomizacija, enkripcija ili zaštita lozinkom) radi zaštite podataka i uređaja.
 4. e) Lične podatke se ne skladišti na lokalnom disku ili ličnom uređaju koji se upotrebljavaju u radne svrhe.
 5. Posebne kategorije ličnih podataka

Povremeno ćemo možda morati obrađivati posebne kategorije ličnih podataka.

Posebne kategorije lični podataka obrađivaćemo samo onda kada za to imamo pravnu osnovu (videti u Odeljku 5 ovih Pravila) i kada se primenjuje jedan od posebnih uslova za obradu podataka posebnih kategorija. Posebni uslovi uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

 1. a) Ispitanik je dao izričitu dozvolu za obradu.
 2. b) Obrada je nužna za potrebe ostvarivanja prava i izvršavanja obaveza Samsunga ili ispitanika u području radnog prava.
 3. c) Obrada je nužna za zaštitu životno važnih interesa ispitanika, a ispitanik je fizički nesposoban dati privolu.
 4. d) Obrada se odnosi na podatke za koje je očigledno da ih je objavio ispitanik.
 5. e) Obrada je nužna za uspostavu, ostvarivanje ili obranu pravnih zahteva.
 6. f) Obrada je nužna za potrebe od značajnog javnog interesa.

Posebne kategorije osobnih podataka neće se obrađivati:

 1. a) sve dok se ne obavi procena učinka prikupljanja i
 2. b) dok se osobu na koju se odnose lični podaci na prikladan način ne obavesti (izjavom o zaštiti privatnosti ili na drugi način) o prirodi obrade, svrha radi kojih i pravne osnove na temelju koje se ona vrši.
 3. Deljenje ličnih podataka (uključujući prijenos podataka izvan EGP-a)

Lični podaci mogu se prenositi samo trećoj strani kao pružatelju usluga koja pristaje pridržavati se potrebnih pravila i postupaka i ispunjavati sve relevantne ugovorne odredbe koje od nje zahtevamo te koja na zahtev pristaje na implementaciju odgovarajućih mera.

Lični podaci mogu se podeliti s drugim članom osoblja naše grupe (koja uključuje naša društva kćeri i naše nadređeno društvo zajedno s njegovim društvima kćerima) samo ako su primatelju takvi podaci neophodni za potrebe posla, a prenos je u skladu s primenjivim ograničenjima prekograničnog prenosa (vieti u nastavku).

Zakonodavstvo o zaštiti podataka ograničava prenos podataka u zemlje izvan Evropskog gospodarskog prostora („EGP”) kako se ne bi ugrozilo traženi nivo zaštite podataka.  Lični podaci koji potiču iz jedne zemlje prenose se preko granice ako se dostavlja, šalje, vrši uvid u njih ili im se pristupa u nekoj drugoj zemlji.  Pre prekograničnog prenosa ličnih podataka proveriće se jesu li za to zadovoljeni svi potrebni uslovi.

 1. Izrada profila i automatsko donošenje odluka

Postoje značajna ograničenja u pogledu okolnosti u kojima je moguće doneti automatsku odluku o pojedincima (radi se o odluci koja se donosi isključivo automatski, bez ikakvog uplitanja čoveka).  Ovo vredi i za izradu profila (radi se o automatskoj obradi ličnih podataka za ocenu određenih aspekata u vezi s pojedincem, primer da bi li pojedincu bili zanimljivi određeni proizvodi).

Ova vrsta odlučivanja moguća je samo radi izvršavanja ugovora, onda kada je to dopušteno zakonom ili ako je pojedinac na to dao izričitu dozvolu.  Pojedinci imaju pravo na informacije o donošenju odluka te imaju određena prava o kojima moraju biti obavešteni, uključujući pravo na zahtevanje ljudske intervencije ili pravo na osporavanje odluke, a za ovu vrstu odlučivanja takođe postoje stroga ograničenja u vezi s korišćenjem posebnih kategorija ličnih podataka.

Svaka aktivnost izrade profila biće sprovedena potpuno u skladu s merodavnim zakonodavstvom.

 1. Direktni marketing

Postoje strogi zahtevi zaštite podataka u vezi s direktnim marketingom koji je usmeren na naše klijente te pritom sledimo sve smernice koje se odnose na nas.

 1. Prava ispitanika
  Lični podaci se obrađuju u skladu s pravima ispitanika. Ispitanici imaju sledeća prava:
 2. a) Ako su dali dozvolu na obradu, oni mogu u bilo kom trenutku povući tu dozvolu (ovo mora biti jednako jednostavno kao i njeno davanje).
 3. b) Imaju pravo na jasne, transparentne i lako razumljive informacije o načinima upotrebe njihovih ličnih podataka (upravo zbog toga i pružamo izjavu o privatnosti podataka).
 4. c) Imaju pravo zatražiti pristup svim podacima u posedu voditelja obrade koji se odnose na njih.
 5. d) Imaju pravo zatražiti da se netačni podaci izmene i isprave.
 6. e) Imaju pravo zahtevati brisanje podataka koji se odnose na njih a koji se nalaze u posedu voditelja obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 7. f) Imaju pravo zahtevati ograničavanje obrade u slučajevima kada su za to ispunjeni određeni uvslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 8. g) Imaju pravo zahtevati prenos podataka drugom voditelju obrade ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom.
 9. h) Imaju pravo uložiti prigovor na obradu ličnih podataka ako su za to ispunjeni određeni uslovi utvrđeni primenjivim pravom o zaštiti podataka.
 10. i) Imaju pravo da se na njih ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se odnose na njih ili na sličan način značajno na njih utiče, osim ako su dali izričitu dozvolu za to ili ako je to neophodno za sklapanje ili izvršavanje ugovora s njima.
 11. j) Imaju pravo na žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u vezi s našom obradom podataka (podaci za kontakt nalaze se u nastavku), iako bismo voleli podstaći ispitanika da se u slučaju bilo kakvih nedoumica najpre obrati nama kako bismo mi pokušali rešiti problem.

Ako ispitanik želi ostvariti neko od svojih prava, treba se obratiti Službeniku za zaštitu podataka. Možda će biti potrebno poduzeti odgovarajuće korake radi utvrđivanja identiteta osobe koja podnosi zahtev.

Službenik za zaštitu podataka će, osim u iznimnim slučajevima, odgovoriti na zahtev u roku od 30 dana od njegova prijema. Ako Samsung ne može pružiti zatražene osobne podatke, razlozi za to biće potpuno dokumentovani te će ispitanik biti obavešten o njima u pisanom obliku.  Ispitaniku će takođe biti dostavljeni podaci o nadležnom nadzornom telu kojem je moguće podneti žalbu, u skladu sa zahtevima merodavnog prava o zaštiti podataka.

 1. Povreda ličnih podataka

Povreda ličnih podataka je kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa ličnim podacima koji su preneseni, uskladišteni ili na drugi način obrađivani.  Povreda ne mora nužno podrazumevati otkrivanje ličnih podataka spoljnjem izvoru bez potrebnog dopuštenja, ali može značiti da je netko iznutra pristupio tim podacima bez potrebnog dopuštenja.

Neke oblike povrede dužni smo prijaviti nadležnom regulatornom telu, a u ograničenom broju slučajeva i samim ispitanicima.

O povredi ličnih podataka ili sumnji na povredu bez odlaganja ćemo obavijestiti Službu za sigurnost europskog sedišta Samsunga, službenika za zaštitu podataka Samsung Electronics Austria GmbH Beograd (Novi Beograd)  i/ili pravnu službu i službu za praćenje usklađenosti kako bi oni mogli poduzeti neophodne mere ili po potrebi proslediti slučaj dalje.

 

 1. Ažuriranje Pravila

Odeljak za ljudske resurse, pravna služba i služba za praćenje usklađenosti zaduženi su za održavanje, redovan pregled i ažuriranje ovih Pravila.  O ažuriranju i izmenama ovih Pravila bićete obavešteni putem oglasne table i/ili elektroničkom poštom.

 1. Korisni podaci za kontakt

U vezi sa zaštitom podataka možete se obratiti na sledeću adresu:

Samsung Electronics Austria GmbH, Beograd (Novi Beograd)

Omladinskih brigada 90v, Novi Beograd, Republika Srbija

Adresa e-pošte: Obratite nam se na dataprotection.sead@samsung.com

Ako smatrate da naša obrada vaših ličnih podataka nije u skladu s merodavnim pravom, možete podneti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11120.